facebook youtube   

Dzielenie potęg o tych samych podstawach

Aby wyznaczyć iloraz potęg o tych samych podstawach korzystamy ze wzoru:

am : an = am - n

 

lub

 

 

Przykład 1

Oblicz.

a) 37 : 32 = 37 - 2 = 35

 

b) 411 : 45 = 411 - 5 = 46

 

c) 105 : 104 = 105 - 4 = 101 = 10

 

d) 107 : 10 = 107 : 101 = 107 - 1 = 106

 

e) 105 : 10-4 = 105-(-4) = 105 + 4 = 109

 

f)

 

g)

 

h)

 

Przykład 2

Oblicz.