facebook youtube   

Potęga o wykładniku ujemnym

Gdy w wykładniku znajduje się liczba ujemna to należy odwrócić liczbę potęgowaną zgodnie ze wzorem:

Przykład 1

Oblicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli do potęgi o wykładniku ujemnym podnosimy ułamek należy go odwrócić a następnie podnieść do odpowiedniej potęgi.

 

 

Przykład 2

Oblicz.

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli mamy do czynienia z liczbą mieszaną to najpierw należy zamienić ułamek na niewłaściwy a dopiero później wykonać potęgowanie.

 

Przykład 3

Oblicz.