facebook youtube   

NWW - najmniejsza wspólna wielokrotność

Wielokrotność liczb x i y to liczba naturalna, która jest podzielna przez x oraz przez y.

 

Przykład 1

Wspólną wielokrotnością liczb 2 i 3 są na przykład

liczby 6, 12, 18, 24 …

 

Przykład 2

Wspólną wielokrotnością liczb 5 i 3 są na przykład

liczby 15, 30, 45, 60 …

 

 

Najmniejsza wspólna wielokrotność jest najmniejszą liczbą naturalną różną od zera, która jest wielokrotnością liczb x oraz y jednocześnie.

 

Aby wyznaczyć NNW postępujemy następująco:

1. Rozkładamy liczby na czynniki pierwsze

2. Wymnażamy liczby przez które dzieliliśmy.

 

Przykład 3

Wyznacz NWW liczb 20 oraz 60.

Rozwiązanie

Rozkładamy liczby na czynniki pierwsze.

Wymnażamy dzielniki przez siebie.

NWW(20, 60) = 2 · 2 · 5 · 3 = 60

Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 20 oraz 60 wynosi 60.

 

 

Przykład 4

Wyznacz NWW liczb 24 oraz 32.

Rozwiązanie

Rozkładamy liczby na czynniki pierwsze.

Wymnażamy dzielniki przez siebie.

NWW(24, 32) = 2 · 2 · 2 · 3 · 2 · 2 = 96

Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 24 oraz 32 wynosi 96.

 

Przykład 5

Wyznacz NWW liczb 44 oraz 48.

Rozwiązanie

Rozkładamy liczby na czynniki pierwsze.

Wymnażamy liczby przez siebie.

NWW(44, 48) = 2 · 2 · 11 · 3 · 3 = 396

Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 44 oraz 18 wynosi 396.

 

Przykład 6

Wyznacz NWW liczb 12, 20 oraz 25.

Rozwiązanie

Rozkładamy liczby na czynniki pierwsze.

Wymnażamy liczby przez siebie.

NWW(12, 20, 25) = 2 · 2 · 3 · 5 · 5 = 300

Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 12 oraz 20 oraz 25 wynosi 300.