facebook youtube   

Zaokrąglanie

Jeżeli w przybliżanej liczbie pierwszą odrzuconą cyfrą jest 0, 1, 2, 3, 4 to ostatnią z zachowanych cyfr zostawiamy bez zmian.

Jest to przybliżenie z niedomiarem.

 

 

Przykład 1

Zaokrąglij liczbę 5,3421 do drugiego miejsca po przecinku.

Rozwiązanie

Pierwszą odrzuconą cyfrą jest 2.

5,3421

Zatem ostatniej pozostałej cyfry nie zmieniamy.

5,3421 5,34

 

 

 

Jeżeli pierwszą z odrzuconych cyfr jest 5, 6, 7, 8, 9 to ostatnią zachowaną cyfrę powiększamy o 1.

Jest to przybliżenie z nadmiarem.

 

 

Przykład 2

Zaokrąglij liczbę 5,34721 do drugiego miejsca po przecinku.

Rozwiązanie

Pierwszą odrzuconą cyfrą jest 7.

5,34721

Do ostatniej zachowanej cyfry (4) dodajemy 1.

5,34721 5,35

 

 

Przykłady

Zaokrąglij liczby do pierwszego miejsca po przecinku.

5,212    5,2

2,37  2,4

3,2   3,2

12,12  12,1

12,6   12,7

13,0   13,1

2,3   2,4