facebook youtube   

Przesunięcie wykresu funkcji kwadratowej

Wykres funkcji y = ax2 + b otrzymujemy przesuwając wykres funkcji  y = ax2 o b jednostek do góry.

 

Przykład 1

Sporządź wykres funkcji y = ax2 + 1

Rysujemy wykres funkcji y = ax2.

Przesuwamy wykres funkcji o 1 jednostkę do góry.

 

 

Wykres funkcji y = ax2 - b otrzymujemy przesuwając wykres funkcji   y = ax2 o b jednostek do dołu.

 

Przykład 2

Narysuj wykres funkcji y = x2 - 1.

Rysujemy wykres funkcji y = x2.

Przesuwamy wykres funkcji o 1 jednostkę do dołu.

 

 

 

Wykres funkcji y = a(x - b)2 otrzymujemy przesuwając wykres funkcji y = ax2 o b jednostek w prawo.

 

Przykład 3

Narysuj wykres funkcji y = (x - 1)2.

Rysujemy wykres funkcji y = x2.

Przesuwamy wykres funkcji o 1 jednostkę w prawo.

 

 

Wykres funkcji y = a(x + b)2 otrzymujemy przesuwając wykres funkcji y = ax2 o b jednostek w lewo.

 

Przykład 4

Narysuj wykres funkcji y = (x + 1)2.

Rysujemy wykres funkcji y = x2.

Przesuwamy wykres funkcji o 1 jednostkę w lewo.

 

 

Przykład 5

Narysuj wykres funkcji y = (x + 3)2 - 4

Rysujemy wykres funkcji y = x2

Przesuwamy wykres funkcji o 3 jednostki w lewo i 4 jednostki do dołu.