facebook youtube   

NWD - największy wspólny dzielnik

NWD – największy wspólny dzielnik to największa liczba naturalna, przez którą podzielne są wszystkie liczby bez reszty.

 

Przykład 1

Największym wspólnym dzielnikiem liczb 20 i 12 jest liczba 4.

 

Przykład 2

Największym wspólnym dzielnikiem liczb 5 i 15 jest liczba 5.

 

Przykład 3

Największym wspólnym dzielnikiem liczb 125 i 100 jest liczba 25.

 

Przykład 4

Wyznacz największy wspólny dzielnik liczb 120 i 48.

Rozwiązanie

Rozkładam obie liczby na czynniki pierwsze przy dwóch kreskach.

Zaznaczam wspólne dzielniki a następnie je wymnażam.

NWD(120, 48) = 2 · 2 · 2 · 3 = 24

 

Przykład 5

Wyznacz największy wspólny dzielnik liczb 36 i 128.

Rozwiązanie

Rozkładam obie liczby na czynniki pierwsze przy dwóch kreskach.

Zaznaczam wspólne dzielniki a następnie je wymnażam.

NWD(36, 128) = 2 · 2 = 4