facebook youtube   

Wstęp do funkcji kwadratowej

Funkcja kwadratowa to funkcja postaci y = ax2 + bx + c, gdzie .

 

Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola.

 

Przykłady funkcji kwadratowych

1. f(x) = 2x2 + 3x + 4

2. f(x) = 5x2 + 2

3. f(x) = x2

4. f(x) = 3x2 + 5x

 

 

Przykład 1

Czy funkcja dana wzorem f(x) = (x - 1)(x - 3) jest funkcją kwadratową?

Rozwiązanie

Wymnażamy nawiasy.

f(x) = (x - 1)(x - 3)

f(x) = x2 - 3x - x + 3

Redukuję wyrazy podobne.

f(x) = x2 - 4x + 3

Zauważcie, że najwyższą potęgo iksa jest potęga druga (x2). Jest to zatem funkcja kwadratowa.

 

Przykład 2

Czy funkcja o wzorze y = 3(x - 1) + (x + 4) jest funkcją kwadratową?

Rozwiązanie

Wykonujemy wskazane działania, aby pozbyć się nawiasów.

y = 3(x - 1) + (x + 4)

y = 3x - 3 + x + 4

Redukuję wyrazy podobne.

y = 4x + 1

Nie jest to funkcja kwadratowa, gdyż x nie występuje w drugiej potędze. Jest to funkcja liniowa.

 

Przykład 3

Czy funkcja f(x) = 2(x - 1) - (x3 + 2x2) jest funkcją kwadratową?

Rozwiązanie

Wykonuję działania, aby opuścić nawiasy.

f(x) = 2(x - 1) - (x3 + 2x2)

f(x) = 2x - 2 - x3 - 2x2

Porządkuję wyrazy od najwyższej potęgi.

f(x) = - x3 - 2x2 + 2x - 2

Najwyższą potęgą iksa jest potęga trzecia (bo mamy – x3), więc nie jest to funkcja kwadratowa.

 

Przykład 4

Czy funkcja o wzorze f(x) = (x - 1)2 + 3 jest funkcją kwadratową?

Rozwiązanie

Wykonujemy wskazane działania, aby pozbyć się nawiasów.

Wykorzystujemy wzór skróconego mnożenia :                                   (a - b)2 = a2 - 2ab + b2.

f(x) = (x - 1)2 + 3

f(x) = x2 - 2x + 1 + 3

Redukuję wyrazy podobne.

f(x) = x2 - 2x + 4

Najwyższą potęgą iksa jest potęga druga (mamy x2), więc jest to funkcja kwadratowa.