facebook youtube   

Delta

Deltę nazywamy inaczej wyróżnikiem trójmianu kwadratowego i oznaczamy symbolem .

Gdy mamy równanie kwadratowe postaci ax2 + bx + c = 0 to deltę obliczamy ze wzoru:

= b2 - 4ac

a – liczba przy x2

b - liczba przy x

c - liczba

 

 

 

Przykład 1

Wyznacz deltę równania 2x2 - 5x + 4 = 0.

Rozwiązanie

Wypisujemy współczynniki liczbowe.

2x2 - 5x + 4 = 0

a = 2

b = - 5

c = 4

Obliczamy deltę.

= b2 - 4ac

= (-5)2 - 4 · 2 · 4

= 25 - 32

= - 7

 

Przykład 2

Wyznacz deltę równania x2 - 4x + 1 = 0.

Rozwiązanie

Wypisujemy współczynniki liczbowe :

x2 - 4x + 1 = 0

1x2 - 4x + 1 = 0

a = 1

b = - 4

c = 1

Obliczamy deltę.

= b2 - 4ac

= (- 4)2 - 4 · 1 · 1

= 16 - 4

= 12

 

Przykład 3

Oblicz deltę równania 2x2 + 4x = 0.

Rozwiązanie

Wypisuję współczynniki liczbowe.

2x2 + 4x = 0

2x2 + 4x + 0 = 0

a = 2

b = 4

c = 0

Obliczam deltę.

= 42 - 4 · 2 · 0

= 16 - 0

= 16

 

Przykład 4

Oblicz deltę równania kwadratowego 2x2 - 3 = 0.

Rozwiązanie

 

Wypisuję współczynniki liczbowe.

2x2 - 3 = 0

2x2 + 0x - 3 = 0

a = 2

b = 0

c = - 3

Obliczam deltę.

= 02 - 4 · 2 · (- 3)

= 0 + 24

= 24

 

Przykład 5

Oblicz deltę równania 6x2 = 0.

Rozwiązanie

 

Wypisuję współczynniki liczbowe.

6x2 = 0

6x2 + 0x + 0 = 0

a = 6

b = 0

c = 0

Obliczam deltę.

= 02 - 4 · 6 · 0

= 0 - 0

= 0