facebook youtube   

Liczby naturalne

Liczby naturalne to liczby całkowite dodatnie.

Zbiór liczb naturalnych oznaczamy  literą N.

 

N = {1, 2, 3, 4 …}

 

W niektórych podręcznikach zaznaczone jest, że do liczb naturalnych należy także liczba zero, wówczas zbiór liczb naturalnych wygląda następująco:

  

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5 …}  

 

Możecie spotkać się także z innym zapisem zbioru liczb naturalnych Z+ (Z jest symbolem liczb całkowitych).