facebook youtube   

Liczby całkowite

Liczby całkowite to liczby naturalne, liczby przeciwne do nich oraz liczba zero.

Zbiór liczb całkowitych oznaczamy jako C lub Z.

 

C = {… - 2, - 1, 0, 1, 2 …}

lub

Z = {… - 2, - 1, 0, 1, 2 …}

 

Jeżeli podajemy zbiór liczb całkowitych dodatnich to zapisujemy go następująco:

C+ = {1, 2, 3, 4 …}    lub    Z+ = {1, 2, 3, 4 …}