facebook youtube   

Liczby pierwsze i złożone

Liczba pierwsza to liczba naturalna większa od jednego, która jest podzielna tylko przez jeden i siebie samą.

 

Przykłady liczb pierwszych

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 …

 

 

Przykład 1

Czy liczba 47 jest pierwsza?

Rozwiązanie

Liczba 47 jest liczbą pierwszą, bo dzieli się tylko przez jeden i siebie samą (czyli 47).

 

 

Przykład 2

Czy liczba 12 jest liczbą pierwszą?

Rozwiązanie

Liczba 12 nie jest liczbą pierwszą.

Liczba 12 jest podzielna przez jeden oraz samą siebie, ale także przez: 2, 3, 4, 6.

 

 

 

Wśród liczb pierwszych występują tak zwane liczby bliźniacze.

Są to liczby pierwsze, których różnica wynosi 2.

 

3 i 5 to liczby bliźniacze, bo 5 - 3 = 2

11 i 13 to liczby bliźniacze, bo 13 - 11 = 2

59 i 61 to liczby bliźniacze, bo 61 - 59 = 2

 

 

Liczby naturalne, które są większe od jednego i nie są pierwsze nazywamy złożonymi.

 

Przykłady liczb złożonych

Liczba 4 jest złożona, bo dzieli się przez 2 (oprócz 4 i 1)

Liczba 30 jest złożona, bo dzieli się przez np. 2, 10, 15 (oprócz 1 i 30)

Liczba 24 jest złożona bo dzieli się przez np. 2, 12 (oprócz 1 i 24)

 

UWAGA!

Liczb 0 i 1 nie zaliczamy ani do pierwszych ani do złożonych.