facebook youtube   

Liczby przeciwne i odwrotne

Liczby przeciwne to liczby o przeciwnych znakach, których suma wynosi zero.

 

Przykład 1

Liczby 2 oraz - 2 są przeciwne, bo 2 + (- 2) = 2 - 2 = 0

 

 

Przykład 2

Liczby - 3 oraz 3 są przeciwne, bo - 3 + 3 = 0

 

 

Przykład 3

Liczby 0,5 oraz - 0,5 są przeciwne, bo 0,5 + (- 0,5) = 0,5 - 0,5 = 0.

 

 

Przykład 4

Liczby oraz -  są przeciwne, bo .

 

 

Przykład 5

Liczby 5 i - 3 nie są przeciwne, bo 5 + (- 3) 0.

 

 

Liczby odwrotne to liczby, których iloczyn wynosi 1.

 

Przykład 6

Liczby 2 i są odwrotne, bo .

 

 

Przykład 7

Liczby - 4 oraz   są odwrotne, bo .

 

 

Przykład 8

Liczby    oraz    są odwrotne, bo .

 

 

Przykład 9

Liczby oraz są odwrotne, bo .

 

 

Przykład 10

Liczby oraz są odwrotne, bo .