facebook youtube   

Wstęp do wodorotlenków

Wodorotlenkami nazywamy związki nieorganiczne, w których występuje metal oraz jednowartościowe grupy wodorotlenowe (OH).

Wzór ogólny wodorotlenku jest następujący :

m     I

     M (OH)n

M - metal

OH - grupa wodorotlenowa

n - wartościowość metalu

I - wartościowość grupy OH

 

Na kolejnych lekcjach dowiesz się jak zapisywać wzory sumaryczne, strukturalne wodorotlenków, jak je otrzymujemy oraz jakie mają właściwości i zastosowania.