facebook youtube   

Wzory sumaryczne wodorotlenków

Poniższy film tłumaczy zapisywanie wzorów sumarycznych wodorotlenków.