facebook youtube   

Wstęp do wyrażeń algebraicznych

Wyrażeniem algebraicznym nazywamy wyrażenie, które składa się z liczb, liter i działań (nie wszystkie elementy muszą być wykorzystane jednocześnie).

Najprostszymi wyrażeniami algebraicznymi są litery np. a, b, x, y oraz liczby np. 1, -3, 1,3.

Jeśli liczby i litery połączymy znakami działań, to otrzymamy inne wyrażenia algebraiczne. Takie wyrażenie możemy nazywać.

a + b  to suma liczb a i b

a - b to różnica liczb a i b

a · b to iloczyn liczb a i b

a : b to iloraz liczby a przez liczbę b

Więcej przykładów znajdziecie na poniższym filmie.

 

Ćwiczenie 1

Odczytaj poniższe wyrażenia algebraiczne.

 

Zapisując niektóre iloczyny możemy opuścić znak mnożenia.

2 · x = 2x

3 · a · b = 3ab

x · y = xy

a · b · c = abc

Nie można opuszczać znaku mnożenia pomiędzy liczbami.

2 · 3 to nie to samo co 23

 

Wyrażenia algebraiczne, które są iloczynem liczby i kilku liter należy uporządkować. To znaczy najpierw zapisujemy liczbę a następnie litery w kolejności alfabetycznej.

4 · a · c · b = 4abc

a · x · 2 · d = 2adx

a · c · d · 3 · k = 3acdk

 

Ćwiczenie 2

Odczytaj poniższe wyrażenia algebraiczne.

 

Za pomocą wyrażeń algebraicznych możemy zapisywać niektóre zależności matematyczne.

Ćwiczenie 3

Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego.

 

Ćwiczenie 4

Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego.

 

Ćwiczenie 5

Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego.

 

Ćwiczenie 6

Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego.

 

Ćwiczenie 7

Wpisz prawda (P) lub fałsz (F).

 

Ćwiczenie 6

Wprowadź zmienną pomocniczą i zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego.