facebook youtube   

Obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych

Aby obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego należy w miejsce liter podstawić dane liczby i wykonać obliczenia.

Przykład 1

Oblicz wartość liczbową wyrażenia.

 

Przykład 2

Zapisz wyrażenia algebraiczne opisujące obwody i pola poniższych figur.

Oblicz wartość każdego wyrażenia dla a = 4, b = 3 , c = 1.

 

Przykład 3

Uzupełnij tabelkę.

 

Pamiętajcie o tym, że w przypadku wyrażeń algebraicznych mogą pojawić się działania niewykonalne. Więcej na ten temat znajdziecie na poniższym filmie.

 

Przykład 4

Podaj jakich liczb nie można podstawić w miejsce zmiennej x.