facebook youtube   

Jednomiany

Wyrażenia algebraiczne zbudowane są z jednomianów.

Jednomian to takie wyrażenie algebraiczne, które jest pojedynczą literą lub liczbą bądź iloczynem liczb oraz liter.

Przykłady jednomianów :

2, 3, -4

a, b, x2

2x, 3xy, 4a2b

Liczbę, która znajduje się w uporządkowanym jednomianie nazywamy współczynnikiem liczbowym tego jednomianu.

 

2ab współczynnik liczbowy to 2

4x2y współczynnik liczbowy to 4

-2abc współczynnik liczbowy to -2

Jeżeli w jednomianie liczba czynników ujemnych jest parzysta, to wartość jednomianu jest +.

-4 · (-a) = 4a

-2 · (-a) · (-4) · (-b) = 8ab

-2 · (-a) · b = 2ab

Jeżeli w jednomianie liczba czynników ujemnych jest nieparzysta, to wartość jednomianu jest -.

-2 · (-4) · (-a) = -8a

-3 · (-a) · (-b) · (-c) · (-2) = -6abc

-4 · (-a) · 4 · (-b) = -16ab

Jednomiany należy zapisywać w postaci uporządkowanej. Na początku zapisujemy wartości liczbowe, później litery w kolejności alfabetycznej.

 

Jednomianami podobnymi nazwiemy te, które różnią się co najwyżej współczynnikami liczbowymi.

 

Jednomiany podobne możemy dodawać i odejmować. Nazwiemy to redukcją wyrazów podobnych (o tym dowiecie się więcej na kolejnych lekcjach).

 

Zadanie 1

Spośród poniższych wskaż te, które nie są jednomianami.

 

Zadanie 2

Podaj współczynnik liczbowy poniższych jednomianów.

 

Zadanie 3

Oblicz wartość liczbową wielomianów.

 

Zadanie 4

Uporządkuj wielomiany.

 

Zadanie 5

Wstaw w puste miejsca taki jednomia, aby równość była prawdziwa.

 

Zadanie 6

Podkreśl jednomiany podobne.