facebook youtube   

Postać ogólna funkcji kwadratowej

Postać ogólna funkcji kwadratowej wygląda następująco:

y = ax2 + bx + c, 

 

Przykłady

1. y = 2x2 - 3x + 4

2. y = 5x2 + 2x

3. y = 2x2 - 1

 

Przykład 1

Podaj wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, gdy                        a = 1, b = 3, c = - 4.

Rozwiązanie

Z zadania wiemy, że :

a = 1 czyli przy x2 stoi liczba 1, mamy zatem 1x2 = x2

b = 3, więc przy x stoi 3, mamy zatem 3x

c = - 4, więc dopisujemy do wzoru funkcji - 4

Otrzymujemy wzór : y = x2 + 3x - 4.

 

Przykład 2

Podaj wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, gdy                        a = 2, b = 0, c = 3.

Rozwiązanie

Z zadania wiemy, że :

a = 2, więc przy x2 stoi liczba 2, mamy zatem 2x2

b = 0, więc przy x stoi 0, mamy zatem 0 · x = 0

c = 3, więc dopisujemy do wzoru funkcji 3

Otrzymujemy wzór : y = 2x2 + 0 + 3

                               y = 2x2 + 3

 

 

Przykład 3

Podaj wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, gdy                        a = - 7, b = 0, c = 0.

Rozwiązanie

Z zadania wiemy, że :

a = - 7, więc przy x2 stoi liczba - 7, mamy zatem - 7x2

b = 0, więc przy x stoi 0, mamy zatem 0 · x = 0

c = 0, więc dopisujemy do wzoru funkcji 0

Otrzymujemy wzór : y = - 7x2 + 0 + 0

                               y = - 7x2

 

 

Przykład 4

Mamy wzór funkcji kwadratowej y = 5x2 - 3x - 6. Odczytaj wartości a, b oraz c.

Rozwiązanie

Przy x2 stoi liczba 5, więc a = 5

przy x stoi liczba - 3, więc b = - 3

c = - 6.

 

 

Przykład 5

Mamy wzór funkcji kwadratowej y = - x2 - 2x. Odczytaj wartości a, b oraz c.

Rozwiązanie

Przy x2 stoi liczba -1, więc a = - 1

przy x stoi liczba - 2, więc b = - 2

c = 0.

 

Przykład 6

Mamy wzór funkcji kwadratowej y = 3x2 - 5. Odczytaj wartości a, b oraz c.

Rozwiązanie

Przy x2 stoi liczba 3, więc a = 3

Nie ma wyrazu z x, więc b = 0

c = - 5.

 

Przykład 7

Mamy wzór funkcji kwadratowej y = 3x2 - 1 + 6x. Odczytaj wartości a, b oraz c.

Rozwiązanie

Zanim zaczniecie odczytywać współczynniki należy wzór funkcji uporządkować. Zapisać wyrazy od potęgi najwyższej do najniższej.

y = 3x2 + 6x - 1.

Przy x2 stoi liczba 3, więc a = 3

Przy x stoi liczba 6, więc b = 6

c = - 1.