facebook youtube   

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej

Funkcja kwadratowa w postaci kanonicznej wygląda następująco:

 

y = a(x - p)2 + q

p, q - współrzędne wierzchołka

 

 

 

 

Przykład 1

Zapisz funkcję y = x2 - 4x + 7 w postaci kanonicznej.

Rozwiązanie

y = x2 - 4x + 7

a = 1, b = - 4, c = 7

Wyznaczam pierwszą współrzędną wierzchołka (p).

 

 

Obliczam deltę.

= b2 - 4ac

= (-4)2 - 4 · 1 · 7

= 16 - 28

= - 12

 

Wyznaczam drugą współrzędną wierzchołka (q).

 

 

Podstawiam a = 1, p = 2, q = 3.

 

y = a(x - p)2 + q

y = 1(x - 2)2 + 3

y = (x - 2)2 + 3

 

Przykład 2

Zapisz funkcję f(x) = 2x2 + 8x - 4 w postaci kanonicznej.

Rozwiązanie

f(x) = 2x2 + 8x - 4

a = 2, b = 8, c = - 4

Wyznaczam pierwszą współrzędną wierzchołka (p).

 

 

Obliczam deltę.

= b2 - 4ac

= 8- 4 · 2 · (-4)

= 64 + 32

= 96

 

Wyznaczam drugą współrzędną wierzchołka (q).

 

 

Podstawiam a = 2, p = - 2, q = - 12

y = a(x - p)2 + q

y = 2(x + 2)2 - 12