facebook youtube   

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej wygląda następująco:

 

- dla > 0

y = a(x - x1)(x - x2)

x1, x2 to miejsca zerowe funkcji

 

 

- dla = 0

y = a(x - x0)2

 

x0 to miejsce zerowe 

 

 

- gdy < 0 

nie ma postaci iloczynowej

 

 

Przykład 1

Zapisz wzór funkcji f(x) = x2 - 4x + 7 w postaci iloczynowej (jeżeli jest to możliwe).

Rozwiązanie

Wyznaczam deltę.

f(x) = x2 - 4x + 7

a = 1, b = - 4, c = 7

= b2 - 4ac

= (-4)2 - 4 · 1 · 7

= 16 - 28

= - 12

< 0 brak postaci iloczynowej.

 

 

Przykład 2

Zapisz wzór funkcji f(x) = 2x2 + 2x - 4 w postaci iloczynowej (jeżeli jest to możliwe).

Rozwiązanie

f(x) = 2x2 + 2x - 4

a = 2, b = 2, c = - 4

Wyznaczam deltę.

= b2 - 4ac

=22 - 4 · 2 · (- 4)

= 4 + 32

= 36

> 0, więc wyznaczam miejsca zerowe.

 

 

 

 

Podstawiam a = 2 , x1 = - 2 oraz x2 = 1 do wzoru                             y = a(x - x1)(x - x2)        

Postać iloczynowa: y = 2(x + 2)(x - 1).

 

 

Przykład 3

Zapisz wzór funkcji f(x) = 3x2 - 6x + 3 w postaci iloczynowej (jeżeli jest to możliwe).

Rozwiązanie

Wyznaczam deltę.

f(x) = 3x2 - 6x + 3

a = 3, b = - 6, c = 3

= b2 - 4ac

= (-6)2 - 4 · 3 · 3

= 36 - 36

= 0

Wyznaczam miejsce zerowe.

 

 

= 0, więc postać iloczynowa wygląda następująco : y =  a(x - x0)2

Podstawiam a = 3, x0 = 1

Postać iloczynowa tej funkcji: y = 3(x - 1)2.