facebook youtube   

Monotoniczność funkcji kwadratowej

Funkcja kwadratowa jest monotoniczna przedziałami.

Monotoniczność odczytujemy po pierwszej współrzędnej wierzchołka czyli p.

 

1. gdy a > 0

 

2. gdy a < 0

 

 

Przykład 1

Odczytaj przedziały monotoniczności funkcji.

Rozwiązanie

 

 

Przykład 2

Odczytaj przedziały monotoniczności funkcji.

Rozwiązanie

 

 

Przykład 3

Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji y = x2 + 4x + 4.

Rozwiązanie

Wyznaczamy pierwszą współrzędna funkcji.

 

y = x2 + 4x + 4

 

a = 1, b = 4, c = 4

 

 

p = - 2

 

Patrzę na kierunek ramion paraboli.

a > 0, więc ramiona paraboli będą skierowane do góry.

Podaję rozwiązanie.

Funkcja rosnąca : x

Funkcja malejąca: x

 

 

Przykład 4

Odczytaj przedziały monotoniczności funkcji f(x) = 2x2 + 3x - 1.

Rozwiązanie

 

Wyznaczam pierwszą współrzędną wierzchołka (p).

 

a = 2, b = 3, c = - 1

 

 

 

Patrzę na kierunek ramion paraboli.

a > 0, więc ramiona będą skierowane do góry.

Funkcja rosnąca : x  

Funkcja malejąca : x

 

 

Przykład 5

Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji f(x) = - x2 + 4x + 2.

Wyznaczam pierwszą współrzędną wierzchołka (p).

 

a = - 1, b = 4, c = 2

 

 

p = 2

 

Patrzę na kierunek ramion paraboli.

a < 0, więc ramiona są skierowane do dołu.

Funkcja rosnąca: x

Funkcja malejąca: x