facebook youtube   

Wykres funkcji kwadratowej typ 2

Jeżeli chcecie sporządzić wykres funkcji danej wzorem ogólnym                                     y = ax2 + bx + c

trzymajcie się następujących kroków:

 

1. Sprawdzamy kierunek ramion paraboli.

gdy a > 0 to ramiona są skierowane do góry

gdy a < 0 to ramiona paraboli są skierowane do dołu

 

2. Wyznaczamy (jeżeli istnieją) miejsca zerowe funkcji.

gdy > 0 to są 2 miejsca zerowe

gdy a = 0 to jest jedno miejsce zerowe

gdy a < 0 to funkcja nie ma miejsc zerowych

 

3. Wyznaczam współrzędne wierzchołka paraboli.

W = (p, q)

 

4. Wyznaczamy punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OY

jest to punkt o współrzędnych : (0, c)

 

5. W razie wątpliwości wyznaczamy dodatkowe punkty.

 

Przykład 1

Sporządź wykres funkcji f(x) = - x2 - x + 2.

1. Kierunek ramion paraboli

a = - 1 , ramiona skierowane do dołu

2. Miejsca zerowe

f(x) = - x2 - x + 2

a = - 1, b = - 1, c = 2

Wyznaczam deltę.

= b2 - 4ac

= (-1)2 - 4 · (-1) · 2

= 1 + 8

= 9

Funkcja posiada 2 miejsca zerowe, bo > 0. Wyznaczam je.

 

 

 

 

Są dwa miejsca zerowe, więc zaznaczam punkty (1, 0) oraz (- 2, 0).

 

3. Obliczam współrzędne wierzchołka funkcji.

 

a = - 1, b = - 1, c = 2 , = 9

 

 

 

 

Wierzchołek ma współrzędne : .

 

Zaznaczam punkt w układzie współrzędnych.

 

4. Punkt przecięcia z OY.

Jest to punkt o współrzędnych (0, c).

c = 2

Punkt to (0, 2). Zaznaczam go.

 

Łączę zaznaczone punkty i otrzymuję wykres funkcji.

 

 

Przykład 2

Narysuj wykres funkcji f(x) = x2 - 4x + 5.

1. Patrzę na kierunek ramion paraboli.

a = 1, a > 0, ramiona skierowane do góry.

2. Miejsca zerowe.

a = 1, b = - 4, c = 5

Obliczam deltę.

= b2 - 4ac

= (-4)2 - 4 · 1 · 5

= 16 - 20

= - 4

Delta jest ujemna, więc nie ma miejsc zerowych.

3. Wierzchołek

Współrzędne wierzchołka to : W = (2, 1).

4. Przecięcie z OY

c = 5

Przecięcie z OY : (0,5)

 

5. Brak jest miejsc zerowych, więc mamy niewiele punktów, aby narysować wykres. Wyznaczamy kilka dodatkowych.

 

f(x) = x2 - 4x + 5

 

dla x = 2

f(2) = 22 - 4 · 2 + 5 = 4 - 8 + 5 = 1

 

dla x = 3

f(3) = 32 - 4 · 3 + 5 = 9 - 12 + 5 = 2

 

Zaznaczamy punkty (2, 1) oraz (3, 2).

Łączymy punkty i rysujemy wykres funkcji.